Site name

Rektoskopia - cennik

  • *Rektoskopia 250zł,
  • *Badanie histopatologiczne (wycinki 1 butelka, pobrane w kolonoskopii lub gastroskopii) 70 zł.