Site name

Gastroskopia - metody badania

Metoda badania gastroskopii

W najnowocześniejszym sprzęcie na końcu giętkiego, elastycznego aparatu umieszczona jest mikrokamera o bardzo szerokim polu widzenia, rejestrująca kolorowy obraz, który następnie jest przesyłany do procesora medycznego znajdującego się w zestawie i cyfrowo przetwarzany. Uzyskany obraz jest wyświetlany na wysokiej jakości monitorze. Istnieje możliwość rejestracji obrazu w postaci filmu na nośniku cyfrowym lub wydrukowania wysokiej jakości zdjęcia. W razie potrzeby poprzez kanał biopsyjny w gastroskopie wprowadza się kleszczyki lub szczoteczkę i pobiera materiał (bezboleśnie) do dalszego badania (histopatologicznego, cytologicznego - pod mikroskopem, mikrobiologicznego oraz ocenia obecność bakterii Helicobacter pylori za pomocą tzw. testu urazowego). Moment pobierania materiału nie jest odczuwany przez chorego, nieznacznie wydłuża badanie i nie wpływa na jego bezpieczeństwo. W przeszłości stosowano endoskopy sztywne (metoda historyczna) a do dziś używane są jeszcze światłowodowe endoskopy giętkie.

Inne metody diagnostyczne

Są uzupełniające w stosunku do gastroskopii i nie mogą jej zastąpić. Należą do nich: badanie radiologiczne z papką barytową, USG jamy brzusznej, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, manometria, pH-metria, kapsułka endoskopowa.

Gastroskopia bezstresowa (przeznosowa)

Gastroskopia przez nos jest innowacyjnym badaniem w naszym regionie. Badanie jest znacznie lepiej tolerowane przez pacjenta, nie wywołuje odruchów wymiotnych. Pacjent może rozmawiać w trakcie gastroskopii. Gastroskopię przeznosową wykonujemy innowacyjnym supercienkim aparatem o średnicy 2-krotnie mniejszej od stosowanych dotychczas gastroskopów.

Do głównych innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w konstrukcji endoskopu zalicza się:

  • możliwość wykonania badania metodą przeznosową (gastroskopia „bezstresowa”),
  • pomimo tak małej średnicy możliwe jest pobieranie wycinków do badania histopatologicznego oraz na test Helicobacter pylori,
  • pomimo 2 mm kanału roboczego średnica wziernika endoskopu pozostaje wąska i wynosi 5,5mm wyróżniając się na tle innych rozwiązań na rynku , a mniejsza średnica endoskopu przekłada się na łatwość wprowadzania i manewrowania endoskopu oraz komfort pacjenta.