Site name

Poradnia chirurgii naczyniowej

Czym się zajmuje chirurg naczyniowy?

Chirurg naczyniowy to specjalista zajmujący się leczeniem różnego rodzaju chorób związanych z układem naczyniowym – z wyjątkiem schorzeń, które wchodzą w zakres kardiochirurgii oraz neurochirurgii. Obszarem jego zainteresowania jest zatem patologia naczyń żylnych, tętniczych, a także limfatycznych. Lekarze tej specjalizacji leczą zwężenia tętnic, które ograniczają przepływ krwi.

 

Jakimi chorobami zajmuje się chirurg naczyniowy?

Najważniejsze schorzenia, które leżą w kompetencji chirurga naczyniowego to:

 • miażdżyca (w tym m.in. miażdżyca naczyń w kończynach dolnych, miażdżyca tętnic szyjnych) i choroby zapalne układu krążenia,
 • zespół stopy cukrzycowej,
 • zator tętnicy płucnej,
 • leczenie zwężeń i niedrożności tętnic, które mogą prowadzić do udarów,
 • tętniaki (m.in. przewlekłe, pęknięte, zapalne aorty piersiowej, brzusznej, naczyń trzewnych),
 • ostre i przewlekłe choroby żył (m.in. żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, żylaki kończyn dolnych, niewydolność żył głębokich),
 • przewlekłe owrzodzenia żylne,
 • nowotwory układu naczyniowego,
 • choroba Buergera, czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń.

 

SKLEROTERAPIA – bezoperacyjna metoda leczenia żylaków i naczynek kończyn dolnych

Zabieg wykonywany jest w Przychodni CMD

Skleroterapia - jest nieoperacyjną metodą leczenia żylaków, naczynek i poszerzeń żylnych. W trakcie zabiegu chirurg naczyniowy obstrzykuje żyły preparatem obliterującym, który drażni ściany wewnętrzne naczyń i uaktywnia procesy zapalne. Wkłucia wykonywane są za pomocą bardzo cienkich igieł insulinowych. Efektem zabiegu jest zwłóknienie i trwałe zarośnięcie żył.

Po zabiegu - zalecane jest wprowadzenie ucisku, który zabezpieczy przed powikłaniami tym samym zwiększy szanse powodzenia zabiegu.

Czas gojenia - uzależniony jest od średnicy żyły, stopnia zaawansowania żylaków oraz indywidualnych właściwości organizmu. Czas gojenia naczynek – około 4 tygodnie, żył o dużym przekroju to okres około 4 do 6 miesięcy.

Przebieg zabiegu -Chirurg naczyniowy oznacza tzw. punkty kontrolne tj. miejsca wkłuć do żyły, a następnie wprowadza roztwór zamykający ściany naczyń. Zabieg stanowi kilka lub kilkunaście wstrzyknięć leku do zmienionych naczyń żylnych. Końcowy etap zabiegu to kompresoterapia – czyli założenie rajstop uciskowych o określonej kompresji (najczęściej II stopień ucisku). Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych przy użyciu bardzo cienkich igieł. Czas trwania to przedział 20-30 min.

Postępowanie okołozabiegowe - przed samym zabiegiem zaleca się odbycie 30. minutowego spaceru, celem przywrócenia właściwego krążenia w nogach. Po zabiegu konieczne jest założenie wyrobu dającego bezpośredni ucisk na kończyny dolne ucisk należy nosić w okresie 7-14 dni. W przypadku dolegliwości bólowych należy stosować zimne okłady oraz paracetamol.

Po zabiegu skleroterapii pacjent zachowuje pełną sprawność i aktywność ruchową. Jedynym ograniczeniem jest zakaz przegrzewania nóg (gorące kąpiele, sauna, nasłonecznienie, solarium).

 

CENA:  

 

LASEROWE USUWANIE ŻYLAKÓW

 

 

Kwalifikacja do zabiegu realizowana jest w Przychodni CMD

- żylaki pierwotne powstają na skutek predyspozycji genetycznych (rodzinnych), na które nakładają się czynniki zależne od sposobu życia pacjenta, do których należy m.in. tryb życia stojący lub siedzący, ciężka praca fizyczna, przebyte liczne ciąże, otyłość, mała ilość ruchu, dieta ubogobłonnikowa. Niewydolność zastawek w żyłach, czyli ich nieprawidłowa funkcja i osłabienie ściany naczynia żylnego doprowadza do cofania się krwi w żyłach. Odwrócenie przepływu krwi w żyłach czyli powstanie refluksu skutkuje zastojem krwi w żyłach kończyn dolnych. To z kolei jest przyczyną wystąpienia obrzęków kończyn dolnych i innych objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

- chorzy skarżą się również na uczucie ciężkości, łatwej męczliwości kończyn dolnych oraz ich bóle oraz obrzęki okolicy kostek i stóp. Dolegliwości te nasilają się w godzinach wieczornych, po dłuższym, kilkugodzinnym staniu lub siedzeniu. W nocy występują kurcze mięśni goleni. W najbardziej zaawansowanych postaciach choroby, pacjenci mają przebarwienia skóry, ogniska lipodermatosklerozy i owrzodzenia troficzne goleni. Mogą wystąpić krwawienia z żylaków kończyn dolnych i epizody zapalenia żył powierzchownych i zakrzepicy żył głębokich.

- w leczeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej stosuje się leki flebotropowe, noszenie wyrobów uciskowych o stopniowanym ucisku – kompresjoterapię, skleroterapię, leczenie chirurgiczne czyli np. wycięcie żyły odpiszczelowej (stripping), jak również wewnątrzżylne metody leczenia żylaków kończyn dolnych.

- do wewnątrzżylnych sposobów zamknięcia żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej należy: wewnątrzżylna ablacja przy pomocy lasera diodowego, najkorzystniej o długości fali 1470 nm – EVLT, wewnątrzżylna ablacja przy pomocy prądu o częstotliwości fal radiowych – RF, jak również ablacja parą wodną – SVS.

- W tracie wewnątrznaczyniowych zabiegów, niewydolne żyły ulegają zamknięciu. Należy podkreślić, że zabieg ten jest małoinwazyjny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

- zaletą tego zabiegu jest jego bardzo wysoka skuteczność. Zabieg wewnątrzżylny charakteryzuje się mniejszą liczbą powikłań w stosunku do klasycznej operacji czyli np. strippingu żyły odpiszczelowej. Co ważne zabieg np. laserowej ablacji żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej praktycznie nie ogranicza zwykłej codziennej aktywności życiowej. Zabiegi wewnątrzżylne charakteryzują się szybkim zmniejszeniem dolegliwości podstawowych oraz wysokim stopniem zadowolenia pacjentów.

- w porównaniu z klasycznym leczeniem chirurgicznym zabiegi wewnątrznaczyniowe są związane z mniejszą częstością nawrotów żylaków, co związane jest prawdopodobnie z brakiem neowaskularyzacji.

Przygotowanie do zabiegu

 • przed planowanym zabiegiem, szczegółowo omawia się z pacjentem korzyści i ryzyko powikłań związanych z proponowanym sposobem leczenia. Pacjenci zwykle nie wymagają specyficznego przygotowania do zabiegu wewnątrznaczyniowego. Natomiast chorzy z chorobami współistniejącymi, powinni być poddani konsultacji kardiologicznej lub internistycznej, celem kwalifikacji do wykonania zabiegu ablacji wewnątrzżylnej,
 • pacjenci powinni mieć wykonane podstawowe badania laboratoryjne czyli: elektrolity, morfologię krwi, parametry krzepnięcia krwi (koagulogram) oraz grupę krwi,
 • pacjent po zabiegu powinien mieć zapewnioną opiekę osób trzecich. Podstawą opieki pooperacyjnej, w przypadku ambulatoryjnego wykonywania zabiegów wewnątrzżylnych jest stały kontakt telefoniczny pacjenta z lekarzem prowadzącym,
 • zabieg wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnej żyły przeprowadza chirurg naczyniowy w warunkach sali zabiegowej, przy użyciu jednorazowego sprzętu z zastosowaniem ultrasonografii.

Zabieg

 • Przed operacją chirurg osobiście wykonuje usg dopplerowskie żył kończyn dolnych, celem dokładnej oceny anatomii głównych pni żylnych i ich odgałęzień. Po znieczuleniu skóry, nakłuwana jest żyła igłą i wprowadzane jest do światła żyły włókno laserowe,
 • Wprowadzenie włókna do światła żyły jest bezbolesne. Następnie wykonuje się znieczulenie tumescencyjne 0.1% roztworem lignokainy buforowanym dwuwęglanem sodu, co powoduje znieczulenie tkanek wokół niewydolnej żyły, jak również obkurczenie żyły na włóknie laserowym,
 • Kolejnym etapem jest uruchomienie lasera, wycofywanie włókna i zamykanie światła niewydolnej żyły,
 • Po zakończonym zabiegu, w miejsce nakłucia żyły zakłada się jałowy opatrunek i na kończynę dolną zakłada się pończochę uciskowa w II klasie ucisku. Bezpośrednio po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu.

Po zabiegu

 • W okresie pooperacyjnym pacjent powinien stosować profilaktykę przeciwzakrzepową w postaci podskórnych injekcji heparyny drobnocząsteczkowej w dawce profilaktycznej przez ok. 10 dni oraz nosić pończochy uciskowe w II klasie ucisku przez pierwsze 48 godzin po zabiegu, a następnie przez ok. miesiąc w ciągu dnia,
 • Kontrolne badania kliniczne z wykonaniem usg dopplerowskiego odbywają się po 1-2 dniach, jak również po 7 i 30 dniach oraz po 3 i 6 miesiącach od zabiegu,
 • Żyła poddawana działaniu światła laserowego ulega zwłóknieniu, a żylaki zanikają w ciągu 3-6 miesięcy,
 • Jeżeli po zabiegu wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnej żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, współistniejące żylaki nie zmniejszą się lub nie zanikną do rozważenia jest rozszerzenie leczenie czyli np. wykonanie zabiegu skleroterapii lub miniflebektomi,
 • Należy podkreślić, że powikłania po zabiegach wewnątrzżylnych występują z mniejszą częstością niż po tradycyjnych operacjach.

Możliwe powikłania

 • Do najczęstszych powikłań po zabiegu EVLT należą: bóle, podbiegnięcia krwawe, miejscowy obrzęk i stwardnienia tkanek w okolicy zamykanej żyły. Do poważniejszych zdarzeń niepożądanych po zabiegu należą: zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, przebarwienia i oparzenia skóry, parestezje lub uszkodzenie nerwów,
 • Powikłania te zwykle ustępują samoistnie lub leczy się je doustnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub maściami zawierającymi NLPZ,
 • Z zabiegami wewnątrzżylnymi jest związane wystąpienie specyficznej formy zakrzepicy okolicy ujścia żyły poddawanej ablacji – EHIT. Skrzeplina powstaje w wyniku działania wysokiej temperatury. W zależności od stopnia nasilenia (od I do IV klasy) wymaga jedynie obserwacji ewentualnie leczenia jak zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych lub zakrzepica żył głębokich,
 • Należy podkreślić, że zabieg wewnątrzżylnej ablacji niewydolnych żył powierzchownych jest jednym z etapów leczenia przewlekłej niewydolności żylnej. Chory powinien pozostać po zabiegu pod stałą opieką chirurga naczyniowego, celem oceny skuteczności leczenia wewnątrznaczyniowego, jak również wykrycia i leczenia niewydolności innych żył, które były wydolne podczas pierwotnego zabiegu.

 

CENA:                – jedna kończyna

 

CENA:               – dwie kończyny